arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Zmeniť a zachovať

Rozhovor s predstaviteľom obchodnej spoločnosti KAISER+KRAFT pôsobiacej v sektore B2B o ceste k udržateľnej budúcnosti.

Sektor B2B online obchodu v Európe neustále rastie a jeho tržby už prekonali miliardy eur. Najmä pandémia koronavírusu urýchlila jeho rast, keďže čoraz viac spoločnosti prenáša svoje nákupy a predaj do digitálneho priestoru. Rast atraktivity a dôležitosti však so sebou nesie aj pocit zodpovednosti, aby bol celý proces od výroby až po dodanie zákazníkovi čo najudržateľnejší.

Menšia návštevnosť kamenných obchodov, škálovacie efekty v skladoch a pri balení sa v dôsledku veľkých objemov výrobkov a zásielok podpísali pod v mnohých prípadoch pozitívnejšiu environmentálnu bilanciu online predaja v porovnaní so stacionárnym predajom. S cieľom pozitívne prispieť k ochrane životného prostredia sú v sektore B2B obchodu obzvlášť dôležité opatrenia týkajúce sa poslednej míle, prepravného balenia a miery vracania tovaru.

So zreteľom na nový právny rámec ako zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci alebo medzinárodné usmernenia ako 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (Ciele trvalo udržateľného rozvoja), B2B maloobchodníci naplno spolupracujú so svojimi dodávateľmi, aby dosiahli svoje ciele v oblasti udržateľnosti.

Jeden z popredných európskych B2B predajcov zariadení pre továrne, sklady a kancelárie spoločnosť KAISER+KRAFT sa téme udržateľnosti aktívne venuje už viac ako desať rokov a neustále optimalizuje svoje procesy. O stratégiách a opatreniach v spoločnosti KAISER+KRAFT sme hovorili s Moritzom Stadlerom, ktorý má na starosti témy udržateľnosti.

 

Trvalo udržateľné výrobky spoločnosti KAISER+KRAFT na Unite

KAISER+KRAFT je súčasťou skupiny TAKKT a je jedným z popredných európskych viackanálových maloobchodných predajcov výrobného, skladového a kancelárskeho vybavenia v sektore B2B. S vyše 1000 zamestnancami má spoločnosť zastúpenie vo viac ako 18 krajinách Európy. Dlhodobým cieľom spoločnosti KAISER+KRAFT je dosiahnuť rovnováhu medzi ekonomickými, ekologickými a sociálnymi záujmami a ísť vzorom pre priemysel, pokiaľ ide o udržateľnosť.

Na platforme Unite nájdete katalóg trvalo udržateľných produktov spoločnosti KAISER+KRAFT, ako aj ďalšie informácie o spoločnosti. Viac o zodpovednosti a udržateľnosti na Unite sa dozviete tu.

Pán Stadler, KAISER+KRAFT je tradičná spoločnosť s dlhou históriou v oblasti B2B obchodu. Jej mottom je „zmeniť a zachovať“. Nakoľko je pre vás v tomto kontexte dôležitá udržateľnosť?

Je nám jasné, že ako podnikateľský subjekt zanechávame svoju stopu a že pri tom aj musíme niesť zodpovednosť voči spoločnosti a svetu, v ktorom žijeme. Preto sme už v roku 2011 spustili program SCORE, ktorý je skratkou pre trvalo udržateľnú zodpovednosť firiem. Udržateľnosť sa tak strategicky tiahne celým naším podnikaním ako červená niť. Našimi základnými kameňmi sú klimatická neutralita, portfólio udržateľných výrobkov, podpora medzinárodných iniciatív v oblasti udržateľnosti a angažovanosť našich zamestnancov v týchto oblastiach. V rámci tejto stratégie sme sa rozhodli spolupracovať aj s Unite. Vďaka tejto platforme oslovujeme presne tých kupujúcich, ktorým záleží na udržateľnosti rovnako ako nám.

Z hľadiska spotreby energie a materiálu sú obaly a prepravná logistika ekologickými hotspotmi v sektore elektronického obchodu. Ako implementujete udržateľnosť v B2B zásielkovom predaji – v Nemecku aj v celej Európe?

Investujeme do inteligentných, udržateľných riešení a spolupracujeme s partnermi v oblasti vedy a logistiky, aby sme zabezpečili dopravu šetrnejšiu ku klíme. Spoliehame sa napríklad na dvojstupňový model predaja, v ktorom jazdíme do našich distribučných skladov po celej Európe mimoriadne efektívne. Tento spôsob je minimálne 1,5-krát účinnejší, ako zistil Prof. Dr. Dirk Lohre a jeho tím z poradenského centra Steinbeis pre špedíciu a logistiku. Okrem toho investujeme do obalových materiálov šetrných k životnému prostrediu a redukcie množstva obalov: Používame recyklované kartóny a plasty a využívame obnoviteľné suroviny. Príkladom toho sú naše škatule z trávového papiera alebo baliace papiere. Dôležitú úlohu pre nás zohráva aj veľkosť obalov. Vždy si zakladáme na čo najmenšej veľkosti obalu a tým aktívne znižujeme odpad z obalov u zákazníka. 80 percent našich výrobkov je dodávaných aj v primárnom balení.

Starostlivo vyberáme nových dodávateľov pre náš udržateľný sortiment.

Pri prijímaní nových dodávateľov pre náš sortiment udržateľných výrobkov veľa kontrolujeme, získavame dôkazy o certifikácii a vedieme množstvo rozhovorov. Veľké nasadenie sa vypláca.

Moritz Stadler, Manager Group Sustainability TAKKT AG

Akým výzvam čelíte, keď so svojimi obchodnými partnermi diskutujete o kritériách udržateľnosti v rámci celého dodávateľského reťazca a vypracúvate spoločné riešenia?

Znovu a znovu zažívame, že implementácia kritérií udržateľnosti je stále spojená s množstvom osvetovej a presvedčovacej práce. Naši dodávatelia si samozrejme uvedomujú, že tejto téme sa už nedá vyhnúť. Ale nároky na čas, peniaze a zdroje spojené so správou dokumentov sú vysoké, ak naozaj chcete dlhodobo fungovať inak. Napríklad pri prijímaní nových dodávateľov udržateľných výrobkov veľa kontrolujeme, získavame dôkazy o certifikácii a vedieme množstvo rozhovorov. Z nášho pohľadu sa veľké nasadenie vypláca, pretože dopyt po udržateľných produktoch neustále rastie. A prísne kritériá zvyšujú kvalitu a dôveryhodnosť u kupujúcich. Preto musíme na túto pridanú hodnotu znova a znova poukazovať.

V nadchádzajúcom roku vstúpi v Nemecku do platnosti zákon o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci a téma etických dodávateľských reťazcov sa stáva čoraz dôležitejšou aj v celej Európe. Ako sa na to pripravujete?

Už niekoľko rokov sa zaväzujeme dodržiavať ľudské práva a podporujeme napríklad Iniciatívu OSN Global Compact. Na splnenie požiadaviek zákona o dodávateľskom reťazci sa bude odteraz využívať už existujúca horúca linka na nahlasovanie porušovania ľudských práv a povinnosti starať sa o životné prostredie. Okrem toho používame nástroj na preventívnu identifikáciu a predchádzanie problémom v dodávateľskom reťazci. Môžeme ho použiť okrem iného na monitorovanie rizík špecifických pre jednotlivé krajiny a odvetvia. Samozrejme, téma sa vnára aj do našej dlhodobej strategickej spolupráce s našimi dodávateľmi. Sme tu veľmi opatrní a snažíme sa zlepšiť výkonnosť našich dodávateľov v rámci dodávateľského reťazca v oblasti udržateľnosti prostredníctvom nezávislých certifikácií, ako sú hodnotenia EcoVadis.

Ako sa vyrovnávate so súčasnou nestabilnou situáciou na trhu? Máte vďaka trvalo udržateľnému prístupu a dlhoročným skúsenostiam lepšiu pozíciu ako iné spoločnosti?

V uplynulých mesiacoch sme skutočne zistili, že spoločnosti so stratégiou udržateľnosti sú schopné lepšie zvládať súčasnú krízovú situáciu. Je to spôsobené najmä tým, že sa dokážu samostatnejšie zásobovať energiou, napríklad prostredníctvom vlastných fotovoltických systémov alebo iných zdrojov. Okrem toho spoločnosti so zameraním na dodávateľský reťazec v Nemecku a Európe majú menej problémov s dodávkami ako hráči na trhu, ktorí nakupujú svoj tovar z Ázie alebo iných častí sveta. Vsádzame na dlhodobé partnerstvá. Viac ako 75 percent našich dodávateľov s nami spolupracuje už vyše 10 rokov, väčšina z nich vyše 20 rokov. Sme si preto istí, že spolu s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi budeme môcť svojich zákazníkov naďalej zásobovať udržateľným spôsobom.

Ďakujem za rozhovor, pán Stadler.

Udržateľnosť ako neoddeliteľná súčasť podnikovej stratégie

Pre skupinu TAKKT je udržateľnosť už roky neoddeliteľnou súčasťou podnikovej stratégie. Sú presvedčení, že udržateľnosť predstavuje konkurenčnú výhodu naprieč všetkými fázami hodnotového reťazca a trvalo zvyšuje hodnotu spoločnosti. Viac informácií získate v Správe o udržateľnosti spoločnosti TAKKT AG.

Udržateľná spotreba
Do roku 2025 40-percentný obrat vďaka výrobkom, pri ktorých sa myslí na budúce generácie.

Životné prostredie
Klimatická neutralita s emisiami v rozsahu 1 a 2 (v roku 2030: o 50 percent menej CO₂ ako v roku 2021).

Hlavná činnosť
Do roku 2025 80 percent celkového objemu nákupu od dodávateľov s certifikátom udržateľnosti.