arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginmagnifiersearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Procurement in de energiesector

Hoe inkoopstrategieën en technologie tot bedrijfsgroei leiden in de energiesector en het hoofd kunnen bieden aan diverse uitdagingen.

Persoon met geel veiligheidshesje en gele helm kijkt op een tablet in een bergachtig landschap

De energiesector heeft te maken met diverse uitdagingen die strategisch inzicht en innovatieve oplossingen vereisen. Van het verminderen van de CO2-uitstoot naar decentralisering en de groeiende rol van AI en digitalisering: in een wereld waar de vraag naar energie blijft stijgen en kosten beperkt moeten worden, staan inkoopafdelingen voorop bij het ondersteunen van organisaties om onderbrekingen te vermijden, evoluties te omarmen en flexibiliteit te verhogen.

Dit artikel gaat dieper in op het strategische belang van inkoopoplossingen om het hoofd te bieden aan uitdagingen in de energiesector. 

Met welke uitdagingen heeft de energiesector te maken?

Verschillende sectoren wereldwijd hebben te maken met uitdagingen rond duurzaamheid, het beheer van toeleveringsketens, het voldoen aan klanteisen en economische instabiliteit. Op welke manier beïnvloeden deze uitdagingen de energiesector?

Twee professionals met gele helmen installeren zonnepanelen

De impact van de klimaatcrisis en de weg naar minder CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot verminderen blijft een van de hoogste prioriteiten. Ondanks een tijdelijke daling in 2020, bereikte de uitstoot eind 2021 bijna weer het niveau van voor de pandemie. Om binnen de afgesproken maximale stijging van 1,5°C te blijven, moeten ontwikkelde landen de energietransitie volledig omarmen om hun uitstoot sneller te beperken. De nabije toekomst bestaat uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zonnepanelen en biobrandstof, maar ook uit energie-opwekking uit groene waterstof en magma. De verschuiving van kolen, olie en gas naar schonere energiebronnen kost, gezien de beperkte capaciteit, tijd. Als gevolg moeten sommige Europese landen gedwongen op andere regio's vertrouwen om aan hun lokale energievraag te kunnen voldoen. Dit werd bijvoorbeeld overduidelijk toen de oorlog in Oekraïne uitbrak.

Hoogspanningstransmissielijn in een veld met gele bloemen

De stijgende energievraag wereldwijd

Gezien de groeiende elektrificatie in de transport- en bouwsector en de stijging van het aantal datacenters, bereidt de energiesector zich voor op een verdrievoudiging van de energievraag tegen 2050 (met een vervijfvoudiging van waterstof en een toename van gas met 10% in de komende tien jaar). Om te kunnen voldoen aan de eis van klimaatneutraliteit in 2050 moeten de jaarlijkse investeringen in schone energie wereldwijd tegen 2030 meer dan verdrievoudigd zijn. De behoefte aan adequate infrastructuur, precieze voorspellingen en kostenramingen is van cruciaal belang als bedrijven het energienet willen uitbreiden en aan de energievraag willen voldoen.

Energiesysteem naast windmolens in het gras

Richting een gedecentraliseerde aanpak van het energienet

De verschuiving van fossiele brandstoffen stimuleert zelfstandige duurzaamheidsinitiatieven. Zo genereren steeds meer consumenten hun eigen schone energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Inkoopafdelingen moeten op deze trends inspelen en hun aandacht richten op gedecentraliseerde energiesystemen die gedeelde energiebronnen en schaalbaarheid bevorderen. Zo is lokale energie-opwekking in opkomst in Glasgow (Schotland): woningbouwontwikkelaars worden aangemoedigd om zowel hun eigen energie op te wekken als om gemeenschappelijke energiebronnen op te nemen in hun bouwplannen.

Persoon kijkt naar energiegegevens op een tablet

De digitalisering van energieopwekking en -infrastructuur en artificiële intelligentie (AI)

Digitalisering vormt de basis van de toekomst in de energiesector. Intelligente oplossingen, zoals voorspellende analyses op basis van AI, Internet of Things (IoT)-apparatuur, blockchain voor transparante tracering van energie en 'digital twins' voor virtuele replica's van energiecentrales, ondersteunen onze steeds ingewikkeldere energienetwerken vandaag al. Generatieve AI-tools zijn uitgegroeid tot onmisbare hulpmiddelen voor de aanpak van de vermelde uitdagingen, zoals betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit van het energienet.

Bureau met werknemer, laptop, rekenmachine, bril en koffiekopje

Economische onzekerheid, inflatie en stijgende energiekosten

In een economisch volatiel klimaat dat gekenmerkt wordt door inflatie, kostendruk en stijgende energieprijzen, moeten inkoopafdelingen deskundig te werk gaan om besparingen mogelijk te maken. Bedrijven die actief zijn in de energiesector moeten kosteneffectieve oplossingen implementeren, innovatie omarmen en hun operationele efficiëntie optimaliseren om financiële weerbaarheid te kunnen garanderen. Een balans vinden tussen duurzaamheidsinitiatieven en kostenbesparingen is ook van uiterst belang en vraagt een genuanceerde aanpak.

Hoe kan procurement een strategische rol spelen bij deze uitdagingen?

Inkoopafdelingen spelen een centrale rol binnen bedrijven die aan deze uitdagingen het hoofd moeten bieden én bevorderen innovatie voor de hele organisatie: van het bewaken van supply chains tot het ondersteunen van de digitale transformatie en energietransitie. De energiesector, als cruciaal onderdeel van de nationale energievoorziening, kan dus een beroep doen op inkoopstrategieën om een oplossing te vinden voor deze uitdagingen.

Betrouwbare leveranciers kiezen

Inkoopteams kunnen het voortouw nemen door hun strategie te baseren op duurzame, betrouwbare en innovatieve leveranciers. Dit is van essentieel belang voor een sector die snel verandert en voortdurend geconfronteerd wordt met nieuwe technische vereisten en ontwikkelingen. Het is niet eenvoudig voor energiebedrijven om de verwachte energievraag op lange termijn in kaart te brengen. Daarom heeft de energiesector baat bij inkoopoplossingen waarmee er eenvoudig kan worden samengewerkt met diverse en geverifieerde leveranciers die de betrouwbaarheid en stabiliteit kunnen bieden waar deze sector nood aan heeft.

Digitale platformen die filters hebben voor duurzaamheid en waar bedrijven bij hun lokale voorkeursleveranciers kunnen inkopen, zijn slechts twee voorbeelden van hoe inkoopoplossingen kunnen bijdragen aan dit doel. Dit gaat uiteraard gepaard met een hoog niveau aan technische expertise om gespecialiseerde producten en componenten te kunnen leveren.

Gedecentraliseerde inkoop conform normen

Organisaties kunnen gedecentraliseerde inkoop beter beheren als ze hun bedrijfsactiviteiten afstemmen op een duidelijk inkoopbeleid dat gebaseerd is op regelgeving. De eerste stap is het promoten van transparante, ethisch verantwoorde inkoop en het naleven van milieunormen. Gedecentraliseerde teams moeten in dit opzicht worden aangemoedigd om samen te werken met lokale leveranciers en initiatieven in acht te nemen die de lokale gemeenschap ten goede komt.

Unite's platform is precies op dit principe gebaseerd: bedrijven hebben de mogelijkheid om hun eigen lokale leveranciers aan ons platform toe te voegen en hun catalogus aan te bieden. Zo kunnen gedecentraliseerde teams blijven inkopen bij hun voorkeursleveranciers, terwijl de overkoepelende inkoopafdeling de uitgaven eenvoudig kan controleren en beheren.

Inkoopteams hebben dus nood aan gecentraliseerde digitale inkooptools en training over de voordelen van gedecentraliseerde inkoop om deze aanpak te laten werken. De Duitse energieleveranciers EnBW moest een oplossing vinden om tegelijk het hoofd te bieden aan maverick buying, uitgavenbeheer en een werkbare duurzaamheidsstrategie.

Unite heeft dit energiebedrijf een centrale oplossing geboden om hun indirecte inkoop te optimaliseren: alle leveranciers kunnen nu vanaf een plek worden beheerd. Alle medewerkers bestellen nu volgens een gedigitaliseerd en gestandaardiseerd inkoopproces, wat kosten bespaart en maverick buying beperkt.

Windenergiecentrale van energieleverancier EnBW

Slimme inkoopfuncties voor een grote energiespeler

Ontdek hoe de Duitse energieleverancier EnBW hun duurzaamheid en efficiënte heeft verhoogd dankzij de gecentraliseerde inkoopoplossing van Unite.

Meer inzicht in je waardeketen

In het verleden was het moeilijk om inzicht te krijgen in Scope 3-emissies. Nauwkeurige en inzichtelijke gegevens verzamelen is complex met een groot aantal leveranciers. Daarnaast maakt beperkte interne kennis over methodes voor gegevensanalyse het niet eenvoudig voor organisaties om te rapporteren over de impact van hun supply chain. Nu kan dit anders.

Het groene softwarebedrijf Yook biedt inzicht in de CO2-uitstoot van producten als integraal onderdeel van digitale inkoopoplossingen. Yook's geavanceerde technologie automatiseert het verzamelen, opschonen en analyseren van gegevens. Zo hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over handmatige gegevensverzameling, maar hebben ze wel efficiënt toegang tot de inzichten die ze nodig hebben om duurzamere inkoopbeslissingen te nemen.

Unite werkt momenteel samen met Yook aan een proefproject: bij een aantal klanten wordt er een functie ontwikkeld die geautomatiseerde CO2-rapportage mogelijk maakt over de uitstoot van hun tail spend. Zo worden bedrijven nog beter ondersteund in hun duurzaamheidsinitiatieven. Afgezien van normen en wetten is het van uiterst belang om de impact van een supply chain te begrijpen. Zo kunnen gegevens effectief in kaart worden gebracht en kan het vertrouwen onder stakeholders alleen maar groeien.

De kracht van procurement

Inkoopafdelingen moeten een belangrijk onderdeel uitmaken van de oplossing die bedrijven implementeren om de complexe uitdagingen aan te pakken waarmee de energiesector momenteel te maken heeft, niet in de minste mate omdat procurement doorslaggevend kan zijn voor effectieve veranderingen. Van meer duurzaamheid en digitalisering tot het inspelen op trends rond decentralisering: een flexibele inkoopstrategie met innovatieve technologieën, procesoptimalisatie en een duidelijke inzet voor groene initiatieven is noodzakelijk.

Unite en de energiesector

Ontdek hoe Unite energiebedrijven helpt om inkoopprocessen te optimaliseren, supply chains te versterken en de digitale transformatie te ondersteunen.