burgerchev-downclosedownloadglobeloaderlogin facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Změnit a zachovat

Rozhovor s představitelem obchodní společnosti KAISER+KRAFT působící v sektoru B2B o cestě k udržitelné budoucnosti.

Kaiser+Kraft

Sektor B2B online obchodu v Evropě neustále roste a jeho tržby již překonaly miliardy eur. Zejména pandemie koronaviru urychlila jeho růst, neboť stále více společnosti přenáší své nákupy a prodej do digitálního prostoru. Růst atraktivity a důležitosti však s sebou nese i pocit zodpovědnosti, aby byl celý proces od výroby až po dodání zákazníkovi co nejudržitelnější.

Menší návštěvnost kamenných obchodů, škálovací efekty ve skladech a při balení v důsledku velkých objemů výrobků a zásilek se podepsaly v mnoha případech pod pozitivnější environmentální bilanci online prodeje v porovnání se stacionárním prodejem. S cílem pozitivně přispět k ochraně životního prostředí jsou v odvětví B2B obchodu obzvláště důležitá opatření týkající se poslední míle, přepravního balení a míry zvracení zboží.

S ohledem na nový právní rámec jako zákon o povinné péči v dodavatelském řetězci nebo mezinárodní pokyny jako 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (Cíle udržitelného rozvoje), B2B maloobchodníci plně spolupracují se svými dodavateli, aby dosáhli svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Jeden z předních evropských B2B prodejců zařízení pro továrny, sklady a kanceláře společnost KAISER+KRAFT se tématu udržitelnosti aktivně věnuje již více než deset let a neustále optimalizuje své procesy. O strategiích a opatřeních ve společnosti KAISER+KRAFT jsme hovořili s Moritzem Stadlerem, který má na starosti témata udržitelnosti.

 

Prostory Kaiser+Kraft

Udržitelné výrobky společnosti KAISER+KRAFT na Unite

KAISER+KRAFT je součástí skupiny TAKKT a je jedním z předních evropských vícekanálových maloobchodních prodejců výrobního, skladového a kancelářského vybavení v sektoru B2B. S více než 1000 zaměstnanci má společnost zastoupení ve více než 18 zemích Evropy.
Dlouhodobým cílem společnosti KAISER+KRAFT je dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními zájmy a jít vzorem pro průmysl, pokud jde o udržitelnost.

Na platformě Unite naleznete katalog trvale udržitelných produktů společnosti KAISER+KRAFT, jakož i další informace o společnosti. Více o odpovědnosti a udržitelnosti na Unite se dozvíte zde.

Pane Stadlere, KAISER+KRAFT je tradiční společnost s dlouhou historií v oblasti B2B obchodu. Jejím mottem je „změnit a zachovat“. Nakolik je pro Vás v tomto kontextu důležitá udržitelnost?

Je nám jasné, že jako podnikatelský subjekt zanecháváme svou stopu a že při tom také musíme nést odpovědnost vůči společnosti a světu, ve kterém žijeme. Proto jsme již v roce 2011 spustili program SCORE, který je zkratkou pro trvale udržitelnou zodpovědnost firem. Udržitelnost se tak strategicky táhne celým naším podnikáním jako červená nit. Našimi základními kameny jsou klimatická neutralita, portfolio udržitelných výrobků, podpora mezinárodních iniciativ v oblasti udržitelnosti a angažovanost našich zaměstnanců v těchto oblastech. V rámci této strategie jsme se rozhodli spolupracovat i s Unite. Díky této platformě oslovujeme přesně ty kupující, kterým záleží na udržitelnosti stejně jako nám.

Z hlediska spotřeby energie a materiálu jsou obaly a přepravní logistika ekologickými hotspoty v sektoru elektronického obchodu. Jak implementujete udržitelnost v B2B zásilkovém prodeji – v Německu i v celé Evropě?

Investujeme do inteligentních, udržitelných řešení a spolupracujeme s partnery v oblasti vědy a logistiky, abychom zabezpečili dopravu šetrnější ke klimatu. Investujeme do inteligentních, udržitelných řešení a spolupracujeme s partnery v oblasti vědy a logistiky, abychom zabezpečili dopravu šetrnější ke klimatu. Tento způsob je minimálně 1,5krát účinnější, než zjistil Prof. Dr. Dirk Lohre a jeho tým z poradenského centra Steinbeis pro spedici a logistiku. Kromě toho investujeme do obalových materiálů šetrných k životnímu prostředí a redukce množství obalů: Používáme recyklované kartony a plasty a využíváme obnovitelné suroviny. Příkladem toho jsou naše krabice z travního papíru nebo balicí papíry. Důležitou roli pro nás hraje i velikost obalů. Vždy si zakládáme na co nejmenší velikosti obalu a tím aktivně snižujeme odpad z obalů u zákazníka. 80 procent našich výrobků je dodáváno i v primárním balení.

Wir prüfen beim Onboarding neuer Lieferanten für unser Nachhaltigkeitssortiment sehr viel.

Při přijímání nových dodavatelů pro náš sortiment udržitelných výrobků hodně kontrolujeme, získáváme důkazy o certifikaci a vedeme řadu rozhovorů. Velké nasazení se vyplácí.

Moritz Stadler, Manager Group Sustainability TAKKT AG

Jakým výzvám čelíte, když se svými obchodními partnery diskutujete o kritériích udržitelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce a vypracováváte společná řešení?

Znovu a znovu zažíváme, že implementace kritérií udržitelnosti je stále spojena s množstvím osvětové a přesvědčovací práce. Naši dodavatelé si samozřejmě uvědomují, že tomuto tématu se již nelze vyhnout. Ale nároky na čas, peníze a zdroje spojené se správou dokumentů jsou vysoké, pokud opravdu chcete dlouhodobě fungovat jinak. Například při přijímání nových dodavatelů udržitelných výrobků hodně kontrolujeme, získáváme důkazy o certifikaci a vedeme řadu rozhovorů. Z našeho pohledu se velké nasazení vyplácí, protože poptávka po udržitelných produktech neustále roste. A přísná kritéria zvyšují kvalitu a důvěryhodnost u kupujících. Proto musíme na tuto přidanou hodnotu znovu a znovu poukazovat.

V nadcházejícím roce vstoupí v Německu v platnost zákon o povinné péči v dodavatelském řetězci a téma etických dodavatelských řetězců se stává stále důležitější i v celé Evropě. Jak se na to připravujete?

Již několik let se zavazujeme dodržovat lidská práva a podporujeme například Iniciativu OSN Global Compact. Ke splnění požadavků zákona o dodavatelském řetězci se bude od nynějška využívat již existující horká linka k hlášení porušování lidských práv a povinnosti starat se o životní prostředí. Kromě toho používáme nástroj pro preventivní identifikaci a předcházení problémům v dodavatelském řetězci. Můžeme jej použít mimo jiné ke sledování rizik specifických pro jednotlivé země a odvětví. Samozřejmě, téma se vnořuje i do naší dlouhodobé strategické spolupráce s našimi dodavateli. Jsme zde velmi opatrní a snažíme se zlepšit výkonnost našich dodavatelů v rámci dodavatelského řetězce v oblasti udržitelnosti prostřednictvím nezávislých certifikací, jako jsou hodnocení EcoVadis.

Jak se vyrovnáváte se současnou nestabilní situací na trhu? Máte díky udržitelnému přístupu a dlouholetým zkušenostem lepší pozici než jiné společnosti?

V uplynulých měsících jsme skutečně zjistili, že společnosti se strategií udržitelnosti jsou schopny lépe zvládat současnou krizovou situaci. Je to způsobeno zejména tím, že se dokáží samostatněji zásobovat energií, například prostřednictvím vlastních fotovoltaických systémů nebo jiných zdrojů. Kromě toho společnosti se zaměřením na dodavatelský řetězec v Německu a Evropě mají méně problémů s dodávkami než hráči na trhu, kteří nakupují své zboží z Asie nebo jiných částí světa. Sázíme na dlouhodobá partnerství. Více než 75 procent našich dodavatelů s námi spolupracuje již přes 10 let, většina z nich přes 20 let. Jsme si proto jisti, že spolu s našimi dodavateli a obchodními partnery budeme moci své zákazníky nadále zásobovat udržitelným způsobem.

Děkuji za rozhovor, pane Stadlere.

Udržitelnost jako nedílná součást podnikové strategie

Pro skupinu TAKKT je udržitelnost již léta nedílnou součástí podnikové strategie. Jsou přesvědčeni, že udržitelnost představuje konkurenční výhodu napříč všemi fázemi hodnotového řetězce a trvale zvyšuje hodnotu společnosti. Více informací získáte ve Zprávě o udržitelnosti společnosti TAKKT AG.

Udržitelná spotřeba
do roku 2025 40procentní obrat díky výrobkům, u kterých se myslí na příští generace

Životní prostředí
Klimatická neutralita s emisemi v rozsahu 1 a 2 (v roce 2030: o 50 procent méně CO₂ než v roce 2021)

Hlavní činnost
80 procent celkového objemu nákupu do roku 2025 od dodavatelů s certifikátem udržitelnosti