arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Líderstvo s empatiou

Christel Constantová o rozhodovaní, orientácii na zákazníka, ako aj rozmanitejšom, spravodlivejšom a inkluzívnejšom pracovisku (DE&I)

Na Medzinárodný deň žien sme oslávili členku predstavenstva Christel Constantovú, ktorá má v Unite na starosti marketing, predaj a úspech zákazníkov. Christel od nás neustále žiada, aby sme vo všetkých obchodných operáciách uprednostňovali potreby a preferencie zákazníkov. Jej neochvejný záväzok k spokojnosti zákazníkov nám pomohol vybudovať silné a trvalé vzťahy v tomto odvetví. Okrem svojich profesijných úspechov môže byť Christel inšpiráciou pre mnohých z nás tu v Unite ako žiarivý príklad toho, čo znamená byť odolný, schopný a súcitný. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vyjadrujeme našu úprimnú vďaku Christel a všetkým ostatným ženám, ktoré neúnavne pracovali na prelomení bariér a rozbití sklenených stropov vo svojich oblastiach pôsobenia. 

Akú radu by ste dali niekomu, kto sa chce stať lídrom?

Líderstvo je o ľuďoch. Ako líder musíte mať skutočný záujem o ľudí, ich schopnosti a účel – sprevádzať ich v rozvoji a pomôcť im stať sa najlepšími obrazmi seba samých. A to je to, čo nás robí ľuďmi. Aby sme dosiahli rast, musíme identifikovať silné a slabé stránky, ktoré prispievajú alebo bránia osobnému a profesijnému rozvoju. Vyžaduje si to tiež pochopenie našich vnútorných vlastností a toho, ako nás vnímajú iní.

Sebapoznanie je preto kľúčom k prijatiu vedúcej úlohy. Ľudia oddaní svojim hodnotám a presvedčeniam môžu prekonať ťažké časy a robiť ťažké rozhodnutia, pretože vedia, že sa môžu spoľahnúť na svoje vnútorné zásady. Tento proces si vyžaduje trpezlivosť, pretože autentické a dôveryhodné príbehy lídrov sa tvoria v priebehu času a cesta je vydláždená mnohými lekciami, ako aj okamihmi osvietenia. Keď lídri dôsledne žijú svoje hodnoty a presvedčenia, stávajú sa vzormi, ktoré motivujú ostatných k spoločnej vízii. Preto je spoliehanie sa na vlastné hodnoty nevyhnutné pre budovanie dôvery.

Ako pristupujete k rozhodovaniu ako členka predstavenstva a aké kroky robíte, aby ste si bola istá, že robíte dobre informované rozhodnutia?

Ako členka predstavenstva spoločnosti Unite musím riešiť viaceré vzájomne prepojené výzvy. V mnohých prípadoch je potrebné zásadné prehodnotenie. Je to však prístup založený na spolupráci, pretože hlas mojich spolupracovníkov je pre mňa dôležitý. V našich tímoch je veľa múdrosti a skúseností. Považujem sa za katalyzátor, niečo ako chemický proces používaný vo fotografickom umení na odhalenie veľkého obrazu. Takto pristupujem k svojej úlohe a svojmu rozhodovaniu. Tým, že kladiem otázky.

Samozrejme, treba brať do úvahy aj históriu. Napríklad, ako sa zmenili názory zakladateľov a zainteresovaných strán v priebehu rokov. Takže v skratke, prijímanie dobre informovaných rozhodnutí zahŕňa analýzu predpokladov, odhaľovanie empirických poznatkov, hodnotenie dôkazov a posudzovanie záverov. A mám šťastie, že som súčasťou predstavenstva, v ktorom je podporovaná otvorenosť a úprimnosť, ktoré sú základnými kameňmi kritického myslenia.

Our greatest asset: the strength and diversity of our teams
Unite zamestnáva vyše 700 ľudí zo 40 rôznych národností, z toho 55 % tvoria ženy.

Ako spolupracujete s ostatnými členmi predstavenstva a vedúcimi predstaviteľmi, aby bolo zameranie na zákazníka v Unite prioritou?

Spoločnosť Unite významne ovplyvnila prostredie digitálneho elektronického obstarávania v Európe vďaka svojej dlhoročnej prítomnosti od založenia spoločnosti v roku 2000 a ponukou trhoviska Mercateo v 14 európskych krajinách. V priebehu rokov sme nadviazali silné a trvalé profesionálne vzťahy s kupujúcimi, dodávateľmi a partnermi. Trh obstarávania, procesy v dodávateľskom reťazci a potreby našich zákazníkov prešli v poslednom čase masívnymi zmenami. Tento trend bude určite pokračovať v dôsledku zvýšenej volatility a neistoty. Keďže potreby zákazníkov sa menia, vyskytnú sa nové problémy, ktoré bude potrebné vyriešiť. Z tohto dôvodu je zameranie sa na zákazníka životne dôležité, aby sme obhájili svoje miesto na trhu a posilnili vzťahy. V spoločnosti Unite zostáva zákazník ústredným bodom všetkých rozhodnutí týkajúcich sa poskytovania produktov, služieb a skúseností. Neustále sa snažíme chápať situácie, vnímanie a očakávania zákazníkov. Je to spôsob myslenia, ktorý si vyžaduje empatiu a spoluprácu.

Akú radu by ste dali organizáciám, ktoré chcú vytvoriť rozmanitejšie, spravodlivejšie a inkluzívnejšie pracovisko (DE&I), a ako môžu s týmto procesom začať?

Zlepšovať môžete to, čo dokážete merať. Preto pred tvorbou stratégie identifikujte svoju základnú líniu a pochopte status quo. Jednou z dôležitých vecí, ktorým treba venovať pozornosť, je rodové a demografické zloženie vašej organizácie: stala sa rozmanitejšou alebo reprezentuje miestnu komunitu? Pestrá paleta zamestnancov presahuje hranice organizácie a je životne dôležitá pre budovanie spravodlivejšej a produktívnejšej spoločnosti. Ako líderka som zažila bohatstvo rôznorodých tímov, či už ide o pohlavie, kultúru, vek alebo sociálne zázemie. Je to postupná zmena kultúry.

V Unite je zamestnaných vyše 50 % žien naprieč všetkými oddeleniami. Snažíme sa získať viac žien do IT. Náš kruh lídrov pozostáva z 30 % žien a stále rastie. Hoci sme nemecká organizácia, 22 % našich zamestnancov tvoria ľudia zo 40 rôznych národností. A z hľadiska veku spájame komplementárnosť skúseností s dobre vyváženou vekovou pyramídou, čím podporujeme medzigeneračnú spoluprácu a mentorské príležitosti na posilnenie rastu a rozvoja našich zamestnancov.

Je však dôležité pochopiť, že vytváranie inkluzívnej kultúry si vyžaduje viac ako len prijímanie rôznorodých zamestnancov. Zahŕňa aktívne vytváranie pracovného prostredia, v ktorom sa každý cíti cenený a rešpektovaný bez ohľadu na rozdiely. Jednou z našich základných hodnôt v Unite je rozmanitosť: každý je jedinečný a oceňujeme, že rozdiely medzi našimi zamestnancami nás robia silnejšími, inovatívnejšími a lepšie vybavenými na riešenie výziev budúcnosti.

Unite supports an unbaised and appreciative work culture.

Spoločnosť Unite podpísala Nemeckú chartu diverzity

Spoločnosť Unite podporuje pracovnú kultúru bez predsudkov a je signatárkou Nemeckej charty diverzity, ktorá sa usiluje o uznanie a integráciu diverzity vo firemnej kultúre.