burgerchev-downclosedownloadglobeloaderlogin facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Zodpovednosť

Okrem zefektívňovania procesov a zvyšovania ziskovosti prepájame podnikateľské subjekty pre udržateľnejšie hospodárstvo.

Trvalá udržateľnosť

Udržateľná budúcnosť nášho odvetvia spočíva v jednom jednoduchom nápade: vytvárať spoločnú hodnotu. Preto budujeme digitálny ekosystém, ktorého úlohou je zlepšiť príležitosti pre inovácie a riešenia podporujúce cyklické hospodárstvo. Pre lepšie podnikateľské prostredie a lepší svet.

Sustainable Choice

Udržateľná voľba (Sustainable Choice)

Naše označenie Sustainable Choice kupujúcich informuje o tom, ktorí dodávatelia spĺňajú najvyššie kritéria ESG. Je to jeden zo spôsobov, ako firmám pomáhame robiť správnu vec a budovať lepšiu budúcnosť.

Správa o udržateľnosti

Správa o udržateľnosti

Udržateľný prístup aplikujeme aj na to, ako pracujeme. Od zásobovania kancelárií energiou až po zlepšovanie procesov, zintenzívňujeme opatrenia a o svoje zistenia sa delíme s ostatnými. Ak sa chcete dozvedieť o tom, čo sme už dosiahli a kam smerujeme, radi vám túto správu pošleme.

Hodnotenie EcoVadis

Hodnotenie EcoVadis

V roku 2021 opäť posudzovala naše postupy organizácia EcoVadis, najväčší a najdôveryhodnejší tvorca hodnotení o trvalej udržateľnosti firiem na svete. S 58 bodmi sme získali striebro a patríme tak medzi horných 7 percent v našom odvetví.

V týchto nestabilných časoch udržateľné obstarávanie vyžaduje rozhodnutia s globálnym myslením. K trhom musíme pristupovať uvedomelo berúc do úvahy princípy sociálnej spravodlivosti a limity našej planéty.

Eva Winkler, Sustainability Manager Unite Marketplaces

Naše zásady

Naše trvácne vzťahy so zákazníkmi, partnermi a kolegami sú založené na pevných základoch.

Kódex správania

Naši obchodní partneri vkladajú do siete veľkú dôveru. To je dôvod, prečo hodnoty ako spravodlivosť a transparentnosť tvoria základ všetkých interakcií na Unite.

Náš prísľub

Sme odhodlaní vybudovať spoločnosť, z ktorej budú mať prospech všetci. Tu si môžete prečítať o našom osobnom záväzku dodržiavať pravidlá, ktorých dodržiavanie očakávame aj od ostatných.

Politika dávania a prijímania darov

Budovanie trvácnych vzťahov s našimi obchodnými partnermi sa zakladá na spravodlivosti, dôvere a transparentnosti. Naša politika dávania a prijímania darov sa týka výmeny bežných pozorností a malých, vhodných darčekov.

Riadený výber dodávateľov

Pri výbere partnerov sa riadime prísnymi normami, a to hlavne pokiaľ ide o dodávateľov v našom Spotmarket-e. Na spoluprácu si vyberáme len dodávateľov, ktorých sme vopred starostlivo preverili a ktorí sú schopní zabezpečiť vysokú kvalitu výrobkov a služieb.

Ochrana údajov

Naša platforma žije z dát, vďaka ktorým môžu jej používatelia vytvárať a zdieľať hodnoty. Preto k nim pristupujeme veľmi citlivo.

Nahlasovanie nezrovnalostí

Považujeme sa za dôveryhodného a zodpovedného partnera. Ak si všimnete niečo, čo nie je v súlade s právnymi predpismi alebo našou firemnou politikou, môžete to anonymne nahlásiť pomocou nášho systému na oznamovanie takýchto podozrení.

Eva Nonnenmacher, Unite

V Unite sa dodržiavanie pravidiel rovná komunikácii. Naše zásady odrážajú hodnoty našej spoločnosti, takže je ľahké používať ich v praxi.

Eva Nonnenmacher, právne oddelenie spoločnosti Unite

Rozmanitosť, naši ľudia a platforma

Budujeme pracovisko rozmanitosti a platformu s príležitosťami pre každého.

Charta rozmanitosti

Sme hrdým signatárom iniciatívy Charta der Vielfalt a podporujeme uznanie, ocenenie a integráciu rozmanitosti vo firemnej kultúre – a to nielen v Nemecku, ale kdekoľvek, kde naši zamestnanci pracujú.

Podpora menšinových dodávateľov vo Veľkej Británii

Do dodávateľských reťazcov vo všetkých kútoch Európy chceme vniesť viac rozmanitosti. Ako člen organizácie MSDUK sme súčasťou komunity, ktorá podporuje britské etnické menšiny a spolupracuje na budovaní inkluzívnejšieho hospodárstva.

Unite Academy

Prostredníctvom svojho vzdelávacieho programu ponúkame všetkým našim zamestnancom možnosť získať nové zručnosti, zvládať nové výzvy a dosahovať svoje profesionálne ciele.

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov

Zdraví zamestnanci, zdravá firma. Naše oddelenie zdravotnej starostlivosti o zamestnancov sa stará o to, aby boli naši ľudia v skvelej kondícii – psychickej aj fyzickej. Tento program, ktorý získal ocenenie Barmer Health Award, zahŕňa športové programy, ergonomické poradenstvo aj bezplatné poradenské stretnutia.

Podporujeme dobrovoľníkov

Povzbudzujeme svojich ľudí, aby venovali pozornosť dôležitým veciam aj mimo Unite, či už zapájaním sa do dobrovoľníckych aktivít miestnej charitatívnej organizácie alebo angažovaním sa v boji za riešenie celosvetového problému.

Hodnoty spoločnosti

Naše hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry a všetkého, čo robíme – sme otvorení rôznym uhlom pohľadu a máme optimistické nastavenie.

Heike Eichler, Unite

Od pomoci zamestnancom pri vytváraní pracovného priestoru až po rezerváciu termínov očkovania – staráme sa o zdravú budúcnosť našich kolegov.

Heike Eichler, oddelenie zdravotnej starostlivosti o zamestnancov spoločnosti Unite