arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Zodpovednosť

Okrem zefektívňovania procesov a zvyšovania ziskovosti prepájame podnikateľské subjekty pre udržateľnejšie hospodárstvo.

Trvalá udržateľnosť

Udržateľná budúcnosť nášho odvetvia spočíva v jednoduchej myšlienke: vytvárať spoločnú hodnotu. Preto budujeme digitálny ekosystém, ktorého úlohou je zlepšiť príležitosti pre inovácie a riešenia podporujúce obehové hospodárstvo. Pre lepšie podnikateľské prostredie a lepší svet.

Správa o udržateľnosti

Správa o udržateľnosti

Udržateľný prístup aplikujeme na seba a spôsob, ako pracujeme. Od zásobovania kancelárií energiou až po zlepšovanie procesov, zintenzívňujeme opatrenia a o svoje poznatky sa delíme s ostatnými. Ak sa chcete dozvedieť o tom, čo sme už dosiahli a kam smerujeme, radi vám túto správu pošleme.

Hodnotenie EcoVadis

Hodnotenie EcoVadis

V januári 2022 boli naše aktivity opäť posudzované organizáciou EcoVadis. V jednotlivých kategóriách bola spoločnosť Unite Holding SE zaradená medzi 17 % najlepších spoločností v odvetví veľkoobchodného predaja založenom na poplatkoch alebo zmluvnom vzťahu.

Akreditácia Fair Tax

Akreditácia Fair Tax

V septembri 2022 získala spoločnosť Unite akreditáciu Fair Tax. Táto akreditácia od nadácie Fair Tax Foundation potvrdzuje náš záväzok v oblasti zodpovedného daňového správania, spoločenskej angažovanosti a daňovej transparentnosti.

V týchto nestabilných časoch udržateľné obstarávanie vyžaduje rozhodnutia s globálnym myslením. K trhom musíme pristupovať uvedomelo berúc do úvahy princípy sociálnej spravodlivosti a limity našej planéty.

Eva Winkler, Sustainability Product Manager at Unite

Naše zásady

Dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, partnermi a kolegami budujeme na pevných základoch.

Etický kódex

Naši obchodní partneri vkladajú do siete veľkú dôveru. To je dôvod, prečo hodnoty ako spravodlivosť a transparentnosť tvoria základ všetkých interakcií na Unite.

Náš prísľub

Sme odhodlaní vybudovať spoločnosť, z ktorej budú mať prospech všetci. Tu si môžete prečítať o tom, aké pravidlá sme sa zaviazali dodržiavať, a ktoré by mali dodržiavať aj ostatní.

Dary

Budovanie trvácnych vzťahov s obchodnými partnermi je založené na spravodlivosti, dôvere a transparentnosti. Naša politika dávania a prijímania darov sa týka výmeny bežných pozorností a malých, vhodných darčekov.

Riadený výber dodávateľov

Pri výbere partnerov sa riadime prísnymi normami, a to hlavne pokiaľ ide o dodávateľov v našom Spotmarket-e. Na spoluprácu si vyberáme len dodávateľov, ktorých sme vopred starostlivo preverili a ktorí sú schopní zabezpečiť vysokú kvalitu výrobkov a služieb.

Ochrana údajov

Naša platforma žije z dát, vďaka ktorým môžu jej používatelia vytvárať a zdieľať hodnoty. Preto k nim pristupujeme veľmi citlivo.

Nezákonné postupy

Považujeme sa za dôveryhodného a zodpovedného partnera. Ak si všimnete niečo, čo nie je v súlade s právnymi predpismi alebo našou firemnou politikou, môžete to anonymne nahlásiť prostredníctvom nášho systému upozorňovania na nezákonné postupy.

Eva Nonnenmacher, Unite

V Unite sa dodržiavanie pravidiel rovná komunikácii. Naše zásady odrážajú hodnoty našej spoločnosti, takže je ľahké používať ich v praxi.

Eva Nonnenmacher, právne oddelenie spoločnosti Unite

Rozmanitosť, naši ľudia a platforma

Budujeme pracovisko rozmanitosti a platformu s príležitosťami pre každého.

Charta rozmanitosti

Sme hrdým signatárom Charty rozmanitosti a podporujeme uznanie, ocenenie a integráciu rozmanitosti vo firemnej kultúre – a to nielen v Nemecku, ale kdekoľvek, kde pracujú naši ľudia.

Podpora menšinových dodávateľov vo Veľkej Británii

Do dodávateľských reťazcov vo všetkých kútoch Európy chceme vniesť viac rozmanitosti. Ako člen organizácie MSDUK sme súčasťou komunity, ktorá podporuje britské etnické menšiny a spolupracuje na budovaní inkluzívnejšieho hospodárstva.

Unite Academy

Prostredníctvom svojho vzdelávacieho programu ponúkame všetkým zamestnancom možnosť získať nové zručnosti, naučiť sa zvládať nové výzvy a dosahovať profesionálne ciele.

Starostlivosť o zdravie

Zdraví zamestnanci, zdravá firma. Naše oddelenie starostlivosti o zdravie zamestnancov sa stará o to, aby boli naši ľudia v skvelej kondícii – psychickej aj fyzickej. Tento program, ktorý získal ocenenie Barmer Health Award, zahŕňa športové programy, ergonomické poradenstvo aj bezplatné poradenské stretnutia.

Podporujeme dobrovoľníkov

Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby venovali pozornosť dôležitým veciam aj mimo Unite, či už zapájaním sa do dobrovoľníckych aktivít v miestnych charitatívnych organizáciách alebo angažovaním sa v boji za riešenie celosvetového problému.

Firemné hodnoty

Naše hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry a všetkého, čo robíme – sme otvorení rôznym uhlom pohľadu a máme optimistické nastavenie.

Heike Eichler, Unite

Od pomoci zamestnancom pri vytváraní pracovného priestoru až po rezerváciu termínov očkovania – staráme sa o zdravú budúcnosť našich kolegov.

Heike Eichlerová, oddelenie starostlivosti o zdravie zamestnancov spoločnosti Unite