arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Odpovědnost

Kromě zefektivnění procesů a zvýšení ziskovosti je naším cílem propojit podnikatelské subjekty pro udržitelnější ekonomiku.

Trvalá udržitelnost

Udržitelná budoucnost našeho odvětví spočívá v jedné jednoduché myšlence: vytváření sdílené hodnoty. Proto vytváříme digitální ekosystém, abychom zlepšili příležitosti pro inovace a řešení, která podporují oběh zboží v hospodářství. Pro lepší podnikatelské prostředí a lepší svět.

Sustainability report

Správa o udržitelnosti

Naše politika zaměřená na trvalou udržitelnost se vztahuje i na způsob naší práce. Ať už se jedná o využívání elektrické energie v našich kancelářích nebo o zlepšování procesů, intenzivně se těmito tématy zabýváme a sdílíme naše poznatky s ostatními. Chcete-li se dozvědět, čeho jsme již dosáhli a kam směřujeme, přečtěte si tuto zprávu.

Hodnocení EcoVadis

Hodnocení EcoVadis

V lednu 2022 byly naše aktivity v oblasti společensky zodpovědného podnikání opět hodnoceny organizací EcoVadis. V jednotlivých kategoriích byla společnost Unite Holding SE zařazena mezi 17 % nejlepších společností v odvětví velkoobchodního prodeje založeném na poplatcích nebo smluvním vztahu.

Akreditace Fair Tax

Akreditace Fair Tax

V září 2022 získala společnost Unite akreditaci Fair Tax. Tato akreditace od nadace Fair Tax Foundation zdůrazňuje náš závazek v oblasti zodpovědného daňového chování, společenské angažovanosti a daňové transparentnosti.

V těchto nestabilních časech udržitelný nákup vyžaduje rozhodnutí s globálním myšlením. K trhům musíme přistupovat uvědoměle berouce v úvahu principy sociální spravedlnosti a limity naší planety.

Eva Winkler, Sustainability Manager, Unite Marketplaces

Naše zásady

Naše trvalé vztahy se zákazníky, partnery a kolegy jsou založeny na pevných základech.

Kodex chování

Naši obchodní partneři vkládají do sítě velkou důvěru. Proto jsou hodnoty jako spravedlnost a transparentnost základem všech interakcí na Unite..

Náš příslib

Jsme odhodláni vybudovat společnost, která je prospěšná pro všechny. Zde si můžete přečíst o našem osobním závazku dodržovat pravidla, jejichž dodržování očekáváme od ostatních.

Politika poskytování a přijímání darů

Budování trvalých vztahů s našimi obchodními partnery je založeno na férovosti, důvěře a transparentnosti. Naše politika poskytování a přijímání dárků se týkají výměny běžných zdvořilostí a drobných vhodných dárků.

Řízený výběr dodavatelů

Při výběru partnerů se řídíme přísnými standardy, zejména pokud jde o dodavatele na našem Spotmarketu. Ke spolupráci si vybíráme pouze předem pečlivě prověřené dodavatele, kteří jsou schopni poskytovat vysoce kvalitní výrobky a služby.

Ochrana údajů

Naše platforma žije z dat, která jejím uživatelům umožňují vytvářet a sdílet hodnoty. Proto k nim přistupujeme velmi citlivě.

Hlášení nesrovnalostí

Považujeme se za důvěryhodného a zodpovědného partnera. Pokud si všimnete něco, co není v souladu s právními předpisy nebo naší firemní politikou, můžete to anonymně nahlásit pomocí našeho systému pro oznamování takových podezření.

Eva Nonnenmacher, Unite

V Unite se dodržování předpisů rovná komunikaci. Naše zásady vyjadřují hodnoty naší společnosti, takže je snadné je uplatňovat v praxi.

Eva Nonnenmacher, právní oddělení společnosti Unite

Rozmanitost, naši lidé a platforma

Budujeme pracoviště rozmanitosti a platformu s příležitostmi pro každého.

Charta rozmanitosti

Jsme hrdým signatářem iniciativy Charta der Vielfalt a podporujeme uznání, ocenění a začlenění rozmanitosti do firemní kultury - nejen v Německu, ale všude, kde naši zaměstnanci pracují.

Podpora menšinových dodavatelů ve Velké Británii

Chceme zvýšit rozmanitost dodavatelských řetězců ve všech koutech Evropy. Jako člen organizace MSDUK jsme součástí komunity, která podporuje britské etnické menšiny a spolupracuje na budování inkluzivnější ekonomiky.

Unite Academy

Prostřednictvím našeho vzdělávacího programu nabízíme všem našim zaměstnancům možnost osvojit si nové dovednosti, zvládnout nové výzvy a dosáhnout svých profesních cílů.

Zdravotní péče pro zaměstnance

Zdraví zaměstnanci, zdravá firma. Naše oddělení péče o zdraví zaměstnanců se stará o to, aby naši zaměstnanci byli ve skvělé psychické i fyzické kondici. Tento program, který získal ocenění Barmer Health Award, zahrnuje sportovní programy, ergonomické poradenství a bezplatná poradenská setkání.

Podporujeme dobrovolníky

Povzbuzujeme své lidi, aby věnovali pozornost důležitým věcem i mimo Unite, ať už zapojováním se do dobrovolnických aktivit místní charitativní organizace nebo angažováním se v boji za řešení celosvětového problému.

Hodnoty společnosti

Naše hodnoty jsou nedílnou součástí naší kultury a všeho, co děláme - jsme otevření různým úhlům pohledu a máme optimistický přístup.

Heike Eichler, Unite

Vytváříme zdravou budoucnost pro naše kolegy - od pomoci zaměstnancům při zařizování jejich pracovního místa až po rezervaci termínů očkování.

Heike Eichler, oddělení zdravotní péče pro zaměstnance společnosti Unite