burgerchev-downclosedownloadglobelogin facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Kybernetická bezpečnost: Jak chránit pracovní zařízení před škodlivým softwarem

Cybersecurity: How to protect your work devices from malware

Ve dvou předchozích blogových příspěvcích v naší sérii článků o kybernetické bezpečnosti vysvětlujeme, jak se můžete chránit před phishingem a jinými hrozbami a jak si zvolit bezpečné heslo. V tomto článku se dozvíte, jak můžete chránit svá mobilní zařízení před viry a škodlivým softwarem, zejména v době, kdy se práce na dálku stala novým normálem.

Kybernetická bezpečnost na pracovišti

Zejména od začátku pandemie Covid-19 se pracoviště masivně virtualizovala prostřednictvím práce na dálku a externího přístupu k podnikově řízeným sítím. V důsledku toho se výrazně zvýšil počet zařízení s přístupem k podnikovým zdrojům, čímž se snížila celková úroveň bezpečnosti mnoha společností. Existuje nižší míra správy zařízení i méně bezpečnostních opatření pro boj proti kybernetickým hrozbám a přiměřené řízení kontroly přístupů.

Doporučení pro správce

Snažte se mít své systémy neustále aktuální. Mějte nainstalované antivirové a antimalwarové programy a ujistěte se, že je lidé nemohou jen tak vypnout nebo obejít. Zašifrujte své paměťové médium a používejte biometrické údaje nebo dostatečně složité přihlašovací údaje k zajištění přístupu k vašim systémům. Je také důležité, abyste implementovali příslušné katalogizační postupy, jakož i správu zařízení a oprav (tzv. patch management).

Školení zaměstnanců

Remember to train your staff on how to use these devices correctly. The most common issues can be traced back to the misuse of staff privileges and a lack of compliance with cybersecurity policies.

Nezapomeňte zaškolit své zaměstnance o tom, jak správně používat tato zařízení. Nejčastější problémy lze vysledovat až po zneužití výsad zaměstnanců a nedostatečném dodržování zásad kybernetické bezpečnosti.

Alexander Warschun, IT Operations Officer, Unite

Někdy mohou být firemní zařízení použita pro volnočasové účely. Musí existovat jasné pokyny o tom, co je povoleno a co ne. Firemní zařízení se někdy používají na rizikových místech. Zaměstnanci musí vědět, jak zamknout a zašifrovat své systémy. Mobilní zařízení musí být bezpečná a v souladu s interními pravidly, která musí jasně poukazovat na rizika používání veřejné sítě Wi-Fi a definovat postupy ohlašování v případě podezření na ohrožení bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnost v celém dodavatelském řetězci

Všechny výše uvedené aspekty představují velká rizika pro podniky, zejména pro společnosti s desítkami tisíc transakcí měsíčně. Cenové nabídky, smlouvy, faktury nebo jiné důvěrné dokumenty se zasílají prostřednictvím systémů elektronické datové komunikace. Často procházejí několika automatickými kontrolami pro ujištění se, že příchozí a odchozí soubory nejsou infikovány škodlivým softwarem. Největším rizikem však je, když lidé zpracovávají zprávy manuálně. Proto je vyškolení vašich zaměstnanců a zvýšení povědomí tak důležité.

A co osobní údaje, které již nejsou soukromé? Představte si, že kybernetičtí zločinci přeberou vaše zákaznické nebo dodavatelské účty. Mohli by zadávat objednávky nebo generovat faktury, které by mohly mít za následek finanční ztrátu i pro ostatní členy dodavatelského řetězce. V každém případě je nezbytné, aby společnosti pochopily, že kdykoli může být napaden celý dodavatelský řetězec. Je na nás všech, aby se kybernetická bezpečnost brala vážně.

Pokud jde o ochranu společností před kybernetickými hrozbami, je třeba zvážit několik dalších technických a organizačních opatření. Tento článek poukazuje na nejběžnější a nejúspěšnější celosvětově používaná opatření.

O autorovi

Alexander Warschun

„Jako IT Operations Officer a IT Security Officer v Unite jsem zodpovědný za hladké a bezpečné fungování naší platformy. Rád pracuji u Unite, protože mám velkou tvořivou svobodu a můžu přispívat svými vlastními nápady. Kromě toho se neustále rozvíjím díky novým a vzrušujícím výzvám.“

Copyright Keyvisual: Eric Kemmnitz