arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginmagnifiersearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Trendy w zakupach w świecie pocovidowym

Jak specjaliści z działów zakupów radzą sobie z wyzwaniami w dobie post-covid?

Widok kolorowych kontenerów z lotu ptaka

Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na branżę zakupową, prowadząc do kilku zmian: od szybszego wdrażania systemów zakupowych, po rozwój cyfryzacji i promowanie zrównoważonego rozwoju. Rozmawialiśmy z ekspertami branżowymi, aby poznać ich zdanie na ten temat. 

Zmiany w dynamice relacji kupujący-dostawca

Według Christel Constant, członkini zarządu Unite, zmiany te możemy zaobserwować po obu stronach tej relacji. Deficyty, których mogą doświadczać kupujący, narastają, dlatego też dostępność wielu dostawców (co umożliwia Mercateo Marketplace i Procurement Portal) daje znaczącą przewagę. Obserwujemy także przypadki rezygnowania z jednej strategii zakupowej i relacji 1:1, na rzecz poszerzenia relacji sieciowych z dostawcami. Również u dostawców dotychczas niechętnych do rozszerzenia kanałów o cyfrowe rynki urasta świadomość potencjału, jaki stwarza marketplace dla widoczności ich produktów i usług. 

Według Christel Constant, cyfrowy marketplace jest dużym atutem w czasie kryzysu.

Dr Marcell Vollmer, CEO Prospitalia Group, zgadza się z tym i powtarza, że „złoty trójkąt” zaopatrzenia – cena, jakość i terminowość dostaw – wciąż pozostaje aktualny. Dochodzi jednak do tego nowy czynnik, jakim jest zarządzanie ryzykiem. Dr Vollmer tłumaczy, że przeszłości liczyła się globalizacja i zamawianie towarów w oparciu o najlepszą cenę, bez względu na odległość transportowanych towarów, jednak kryzys łańcucha dostaw postawił nacisk na glokalizację. Definiuje ją jako „globalizację z odpowiednią infrastrukturą lokalną”, przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju. 

Dr Marcell Vollmer mówi o zmianach w priorytetach zakupowych w świecie po pandemii Covid-19.

Zmiana ról: od cięcia kosztów do rozwiązywania problemów

Christel Constant zauważa zmianę w rolach liderów zakupów i strategicznej pozycji w firmach. Dział zakupów uznawany jest za centralny punkt firmy obniżający koszty. W czasie kryzysu musiał wziąć na siebie konieczność rozwiązywania problemów – znajdując nowych dostawców i zapewniając dostawy niezbędnych artykułów na linię produkcyjną. 

Przed pandemią Covid-19 cyfryzacja odgrywała dużą rolę, zwłaszcza w mniej strategicznych procesach purchase-to-pay – zakupów produktów pośrednich lub katalogowych. Umożliwiło to firmom zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów i zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 

Pandemia jeszcze bardziej podkreśliła znaczenie cyfryzacji we wszystkich obszarach zaopatrzenia. Firmy koncentrują się obecnie na wdrażaniu zdecentralizowanych zakupów zgodnych z przepisami i umożliwieniu użytkownikom końcowym dokonywania zakupów, by dział zakupów mógł skupić się na innych strategicznych zadaniach. 

Christel Constant, członkini zarządu Unite, wyjaśnia wpływ technologii na napędzanie decentralizacji w branży e-procurement B2B.

Dr Vollmer podkreśla nowe kluczowe wskaźniki KPI dla zamówień oraz rosnące znaczenie standardów ESG – ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. W przeszłości koncentrowano się głównie na oszczędnościach,  Obecnie firmy potrzebują większej przejrzystości i monitorowania dostaw w czasie rzeczywistym. 

Dr Marcell Vollmer, dyrektor generalny Prospitalia Group, twierdzi, że specjaliści ds. zakupów patrzą nie tylko na oszczędności.

Korzyści płynące z e-procurement, takie jak zwiększenie efektywności, oszczędność kosztów i poprawa relacji z dostawcami, stały się jeszcze bardziej widoczne w wyniku pandemii. Rola marketplace´ów stanie się jeszcze bardziej istotna w procesach zakupowych firm, oferując bezpieczną i wydajną podstawę dla ich procesów biznesowych.