arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Akreditácia Fair Tax pre Unite

Nadácia Fair Tax Foundation udelila spoločnosti Unite akreditáciu Fair Tax a Unite sa tak stala prvou platformou, ktorá získala akreditáciu na základe celosvetovo uznávanej normy pre zodpovedné daňové správanie.

Príklad zodpovedného daňového správania

Pre získanie akreditácie Fair Tax spoločnosť Unite preukázala svoj rozsiahly záväzok voči zodpovednému daňovému správaniu, finančnej transparentnosti a zverejňovaniu vlastníckych práv. Spoločnosť okrem iného zadefinovala záväznú daňovú politiku, ktorá sa výslovne vyhýba neplneniu daňových povinností a umelému využívaniu daňových rajov.

Každoročne revidovaná akreditácia Fair Tax zdôrazňuje záväzok spoločnosti Unite k transparentnému a zodpovednému daňovému správaniu a potvrdzuje etické konanie spoločnosti v oblasti dane z príjmu právnických osôb. Daň z príjmu právnických osôb má zásadný význam pre obmedzenie sociálnych a hospodárskych nerovností. Okrem toho podniky zodpovedným platením daní pomáhajú zabezpečiť hodnotné verejné služby v komunitách, v ktorých pôsobia, a budovať infraštruktúru, ktorá podnikom umožňuje prosperovať. 

Unite je príkladom zodpovedného daňového správania a finančnej transparentnosti. Poskytuje podrobný prehľad o všetkom – o daniach zaplatených v každej krajine, v ktorej pôsobí, až po podrobnosti o vlastníctve a riadení spoločnosti.

Paul Monaghan, výkonný riaditeľ, nadácia Fair Tax Foundation

Vytváranie spoločenskej hodnoty

Výkonný riaditeľ nadácie Fair Tax Foundation Paul Monaghan povedal: „Unite je príkladom zodpovedného daňového správania a finančnej transparentnosti. Poskytuje podrobný prehľad o všetkom – o daniach zaplatených v každej krajine, v ktorej pôsobí, až po podrobnosti o vlastníctve a riadení spoločnosti. V sektore, ktorý je až príliš často spájaný s neplatením daní a daňovým tajomstvom, vyniká ako platforma, ktorá je pripravená pohnúť sa o kus ďalej a umožniť udržateľné, spravodlivé a transparentné hospodárske výsledky.”

Graham Drummond odovzdáva tímu Unite akreditáciu Fair Tax

Člen predstavenstva spoločnosti Peter Ledermann zdôraznil záväzok Unite k spravodlivosti, rovnosti a sociálnej spravodlivosti a uviedol: „Spravodlivé a udržateľné obchodné správanie je jadrom nášho hodnotového rebríčka. Daň z príjmu právnických osôb platíme vždy s hrdosťou. Sme radi, že môžeme byť prvou platformou, ktorá má akreditáciu Fair Tax v súlade s Global Multinational Business Standard. Zákazníci a dodávatelia využívajúci našu platformu i naši partneri si môžu byť istí, že etické riadenie a vzťahy sú pre nás na prvom mieste.“   

Etické správanie v oblasti dane z príjmu právnických osôb je len jedným z príkladov zodpovedného a udržateľného podnikateľského prístupu spoločnosti Unite vo svojom poslaní vytvoriť ekosystém, sieť a komunity so zdieľaním hodnôt. Unite má tiež mechanizmy na kontrolu nežiaduceho správania pracovníkov. Patrí medzi ne systém oznamovania nekalých praktík a etický kódex pre obchodných partnerov . A tiež iné akreditácie, ako napríklad hodnotenia EcoVadis na posúdenie a zlepšenie udržateľnosti v hodnotovom reťazci.

O nadácii Fair Tax Foundation  

Nadácia Fair Tax FoundationNadácia Fair Tax Foundation vznikla v roku 2014 a funguje ako neziskový sociálny podnik. Táto nadácia sa domnieva, že spoločnosti, ktoré platia dane zodpovedne, by mali byť uznané a oslavované a že by sa malo zabrániť negatívnej daňovej konkurencie.

Akreditácia Fair TaxAkreditačná schéma Fair Tax je tzv. zlatou normou pre zodpovedné daňové správanie. Usiluje sa podporovať a oceňovať organizácie, ktoré platia správnu sumu dane z príjmu právnických osôb v správnom čase a na správnom mieste. Daňové odvody sú dôležitou súčasťou širšieho sociálneho a hospodárskeho prínosu podnikov, pretože pomáhajú v spoločenstvách, v ktorých pôsobia, zabezpečovať hodnotné verejné služby a budovať infraštruktúru, ktorá pripravuje pôdu pre rozvoj. Medzi akreditované subjekty patria kótované akciové spoločnosti, družstvá, sociálne podniky a veľké súkromné podniky. V novembri 2021 bola predstavená norma Fair Tax Global Multinational Business Standard, ktorá prvý krát umožňuje akreditovať nadnárodné spoločnosti so sídlom mimo Spojeného kráľovstva.  https://fairtaxmark.net

Máte otázky?

Kontaktujte nás.