arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginmagnifiersearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Wyniki badań: zrównoważony rozwój w zakupach B2B

Najnowsze badania analizują aktualny status zrównoważonych zamówień i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Najnowsze badanie analizuje aktualny status zrównoważonych zamówień i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw

Zrównoważony rozwój w zakupach odgrywa obecnie kluczową rolę w wielu organizacjach i firmach. Dowodzą tego najnowsze badania „Zrównoważone zakupy i odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2023” przeprowadzone przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Cyfryzacji JARO (JARO Institute for Sustainability and Digitalisation e.V.) we współpracy z uczelnią CBS International Business School i platformą e-procurement B2B Unite. 65% respondentów uważa ten temat za bardzo ważny. W badaniu z 2020 r. odsetek ten wynosił tylko 54%. 

„Przeprowadziliśmy badanie już po raz drugi. Chcemy dowiedzieć się więcej o roli działów zakupów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Duże zainteresowanie i zaangażowanie pokazują, jak bardzo istotny jest obecnie ten temat” - wyjaśnia Yvonne Jamal, przewodnicząca zarządu Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Cyfryzacji JARO. „Jednak wyniki najnowszego badania jasno pokazują również, że zakupy znajdują się obecnie na granicy postępu i regresu. Realizacja celów i przyjęcie strategii to początek, ale zmiana będzie widoczna tylko wtedy, gdy zrównoważony rozwój stanie się częścią procesu zakupowego”. 

Sprzeczność między twierdzeniami o zrównoważonym rozwoju a praktykami zakupowymi

Zrównoważony rozwój jest nadal mało znanym tematem dla wielu firm i organizacji. Osoby decyzyjne często mają trudności z kompleksowym podejściem do koniecznych zmian. Około jedna trzecia uczestników badania wdrożyła lub rozpoczęła realizację strategii zrównoważonego procesu zakupowego. Podobny wynik można zaobserwować w szkoleniu własnych pracowników. Jednak tylko 12% uwzględniło kryteria zrównoważonego rozwoju w ocenie swoich dostawców. I tylko około 6% szkoli swoich dostawców, chociaż współpraca i przekazywanie know-how decydują o sukcesie we wdrażaniu zrównoważonej strategii zakupowej. W tym przypadku liczy się wypracowanie strategicznego podejścia, wspólnego dla kierownictwa, działu zakupów i dostawców - w oparciu o własną pozycję wyjściową i analizę merytoryczną. 

Na jakim etapie włączenia zrównoważonego rozwoju do procesu zakupowego jest Twoja organizacja?

Decyzje dotyczące zamówień muszą stać się bardziej zrównoważone 

Badania pokazują dużą rozbieżność między dążeniem do zrównoważonego rozwoju a faktycznym tworzeniem bardziej zrównoważonych procesów zakupowych. Ważne kryteria decyzyjne, takie jak ocena ryzyka lub wyniki dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także względy związane z cyklem życia, powinny być traktowane bardziej priorytetowo niż faktycznie są. Tradycyjne kryteria, takie jak jakość, czas dostawy lub cena zakupu, są obecnie klasyfikowane jako ważniejsze, kształtowane przez doraźne wyzwania związane z trwałym kryzysem. To jednak zbyt krótkowzroczne podejście. 

Jakie kryteria wpływają na decyzje dotyczące zamówień?

 „Solidny łańcuch dostaw nie będzie istniał w przyszłości bez zrównoważonego rozwoju. Wiąże się z tym również zmiana roli działów zakupów. Zamiast patrzeć tylko na koszty, chodzi o inwestowanie w przyszłość, ponieważ zrównoważony rozwój to sposób na osiąganie zysków w dłuższej perspektywie. Grupa towarowa i zarządzanie dostawcami będą dwoma ważnymi tematami w przyszłości", dodaje prof. dr hab. Lisa Fröhlich, profesor ds. strategicznego zarządzania zakupami w CBS International Business School. „Oznacza to również, że dział zakupów musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność i zdobywać wiedzę, aby krytycznie oceniać strategie. Współpraca strategiczna staje się kluczowa. Budowanie globalnych sieci łańcucha dostaw jest istotniejsze niż patrzenie bezpośrednio na dostawców".

Spojrzenie na odpowiednie informacje od dostawców ponownie pokazuje rozbieżność między intencją a zachowaniem. Zgodnie z ich własnymi oświadczeniami, firmy i organizacje są coraz bardziej skłonne do finansowego wynagradzania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. 44% respondentów zapłaciłoby wyższe ceny dostawcom, którzy działają w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. Kolejne 35% zrobiłoby to do pewnego stopnia. Jest to pozytywne stwierdzenie, ponieważ pokazuje, że zrównoważony rozwój jest brany pod uwagę. Nie widać tego jednak w procesie implementacji. Na przykład, w odniesieniu do zbierania informacji o dostawcy i podejmowania decyzji o zakupie. Przykładowo, specjaliści ds. zakupów są obecnie bardziej skłonni do analizowania danych ekonomicznych od dostawców (40%) niż danych środowiskowych (23%) lub przeglądu poddostawców (12%) w celu rozważenia zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. W porównaniu z ankietą z 2020 r. znaczenie poddostawców spadło nawet o 27 punktów procentowych. Sytuacja ta jest bardzo niepokojąca, ponieważ wartość dodana przejrzystych łańcuchów dostaw wciąż nie jest odpowiednio ceniona. 

Które informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są najbardziej istotne?

Oczekiwania klientów napędzają zrównoważony rozwój

Firmy mają więc wiele do zrobienia, ponieważ rynek oczekuje większej odpowiedzialności. Obecnie wymagania klientów są najsilniejszym czynnikiem napędzającym zrównoważone działania (82%), a następnie motywacja wewnętrzna (81%), jasne instrukcje pracy (77%) lub przepisy prawne (75%). Jednak do wdrożenia nadal potrzebne jest wsparcie. Między innymi, ocena ryzyka i odpowiednie ramy dla zakupów muszą zostać ustanowione poprzez zakupy strategiczne. Na przykład, osoby zajmujące się zamówieniami operacyjnymi mogą otrzymać wsparcie we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, które na pierwszy rzut oka wydają się abstrakcyjne. W praktyce takim wsparciem może być oferowanie szkoleń. Istnieje potrzeba wsparcia analitycznego, które sprawi, że wartość zrównoważonego rozwoju będzie odczuwalna w codziennych zakupach. 

W jakim stopniu następujące aspekty są motywujące?

„Duże kroki możemy podejmować tylko wspólnie, ponieważ zrównoważony rozwój jest oczywiście również kwestią współpracy między działem zakupów a dostawcami. Tylko wtedy, gdy firmy dokładnie znają swoich dostawców i łańcuchy dostaw, mogą zminimalizować ryzyko i wywiązać się ze swojej odpowiedzialności. Wymaga to przede wszystkim przejrzystości w zakresie wzajemnych powiązań łańcuchów dostaw, danych dotyczących zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz chęci zakupów do uwzględnienia tych informacji w podejmowaniu decyzji" - wyjaśnia Eva Winkler, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Unite. 

Pełne wyniki badania wraz z zaleceniami co do polityki zrównoważonych zakupów można pobrać pod linkiem:  Nowe badanie na temat zrównoważonych zamówień | Unite

Metodologia 

Badanie „Zrównoważone zamówienia publiczne i odpowiedzialne łańcuchy dostaw" zostało przeprowadzone anonimowo w trybie online od 14 października do 23 grudnia 2022 r. Ankieta była skierowana przede wszystkim do osób zajmujących się zakupami w firmach i organizacjach. Wzięło w niej udział 291 uczestników. 71% uczestników pochodziło z regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), a 29% z innych krajów (głównie Włochy, Hiszpania i Francja). Wybrane wyniki badania porównano z pierwszym badaniem referencyjnym z 2020 roku. 

O JARO Institute for Sustainability and Digitalisation e.V.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Cyfryzacji JARO dąży do tego, aby zrównoważone procesy zakupowe i odpowiedzialne łańcuchy dostaw stały się standardem w biznesie i administracji. JARO ma na celu motywowanie i inspirowanie firm oraz organizacji do włączania zrównoważonego rozwoju do ich modeli biznesowych i procesów. Transfer wiedzy z teorii do praktyki jest wyraźnym celem naszej pracy. Instytut JARO przekazuje odpowiednią wiedzę i doświadczenie w różnych formatach, takich jak wykłady, warsztaty i publikacje, a także własny modułowy program e-learningowy i podcasty. Innym aspektem jest proaktywne tworzenie sieci zainteresowanych stron i ich wymiana w celu wspólnej pracy nad wdrażaniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Agenda 2030). JARO to organizacja non-profit z siedzibą w Berlinie. Założona została w 2018 roku. Jej członkowie są aktywnie zaangażowani w temat zrównoważonego biznesu. 

O CBS International Business School

Wybór odpowiedniego uniwersytetu podczas studiów to decyzja, która ma duży wpływ na przebieg całego życia. CBS International Business School, jeden z najbardziej renomowanych prywatnych uniwersytetów nauk stosowanych w Niemczech, stawia to w centrum swojej działalności, kierując się zasadą „Tworzenie jutra”. Około 1900 młodych ludzi z ponad 75 krajów studiuje w CBS, który jest częścią globalnej sieci partnerskiej 120 uniwersytetów i wielu dużych firm. Szkołę założono w 1993 roku. W ofercie uczelni są studia licencjackie oraz magisterskie w języku niemieckim i angielskim. Nacisk kładziony jest na zarządzanie w programach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. CBS International Business School GmbH jest częścią Grupy Klett z siedzibą w Stuttgarcie. Z 67 spółkami w 33 lokalizacjach w 15 krajach, Grupa Klett jest jedną z wiodących firm w sektorze edukacyjnym w Europie.

O Unite

Unite łączy przedsiębiorstwa dla zrównoważonego biznesu. Sprawdzona platforma e-procurement to zintegrowane rozwiązanie Mercateo Marketplace i Procurement Portal, które ułatwia zakupy przedsiębiorstwom i organizacjom sektora publicznego. Łącząc sprzedawców i kupujących dla osiągania wzajemnych korzyści, Unite buduje partnerskie relacje, oparte na uczciwej konkurencji i zaufaniu. Skalowalna infrastruktura platformy umożliwia połączenia, wspiera stabilność biznesową oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Unite zmienia e-commerce dla sektora B2B i sektora publicznego, wnosząc wartość i dodatkowe korzyści dla rynków i społeczności. W 2022 roku firma Unite, jako pierwsza platforma B2B, otrzymała wyróżnienie Fair Tax Mark za odpowiedzialne i przejrzyste prowadzenie polityki podatkowej. Firma Unite powstała w 2000 r., a jej główna siedziba znajduje się w Lipsku (Niemcy). Firma prowadzi działalność w 14 krajach europejskich. Zdalnie oraz w biurach pracuje ponad 700 osób. W 2022 r. firma odnotowała obrót w wysokości 447,7 mln euro. Więcej informacji na stronie unite.eu.

Zapoznaj się z wynikami badania

Zdjęcie zespołu Communications Team

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz referencji albo fachowej analizy? Nasz zespół prasowy służy pomocą.