burgerchev-downclosedownloadglobeloaderlogin facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Akreditace Fair Tax pro Unite

Lipsko, Německo, 29. září 2022: Nadace Fair Tax Foundation udělila společnosti Unite akreditaci Fair Tax a stala se první platformou, která získala akreditaci na základě celosvětově uznávané normy pro odpovědné daňové chování.

Příklad zodpovědného daňového chování

Pro získání akreditace Fair Tax společnost Unite prokázala rozsáhlý závazek vůči zodpovědnému daňovému chování, finanční transparentnosti a zveřejňování vlastnických práv. Společnost mimo jiné definovala závaznou daňovou politiku, která se výslovně vyhýbá neplnění daňových povinností a umělému využívání daňových rájů.

Každoročně revidovaná akreditace Fair Tax zdůrazňuje závazek společnosti Unite k transparentnímu a zodpovědnému daňovému chování a potvrzuje etické jednání společnosti v oblasti daně z příjmu právnických osob. Daň z příjmu právnických osob má zásadní význam pro omezení sociálních a hospodářských nerovností. Kromě toho podniky odpovědným placením daní pomáhají zajistit hodnotné veřejné služby v komunitách, ve kterých působí, a napomáhají budovat infrastrukturu, která podnikům umožňuje prosperovat. 

Unite je příkladem zodpovědného daňového chování a finanční transparentnosti.

Paul Monaghan, výkonný ředitel, nadace Fair Tax Foundation

Vytváření společenské hodnoty

Výkonný ředitel nadace Fair Tax Foundation Paul Monaghan řekl: „Unite je příkladem zodpovědného daňového chování a finanční transparentnosti. Poskytuje podrobný přehled o všem – o daních zaplacených v každé zemi, ve které působí, až po podrobnosti o vlastnictví a řízení společnosti. V sektoru, který je až příliš často spojován s neplacením daní a daňovým tajemstvím, vyniká jako platforma, která je připravena pohnout se o kus dál a umožnit udržitelné, spravedlivé a transparentní hospodářské výsledky.” 

Graham Drummond při předání akreditace Fair Tax s týmem Unite

Člen představenstva společnosti Peter Ledermann zdůraznil závazek Unite ke spravedlnosti, rovnosti a sociální spravedlnosti a uvedl: „Spravedlivé a udržitelné obchodní chování je jádrem našeho hodnotového žebříčku. Daň z příjmu právnických osob platíme vždy s hrdostí. Jsme rádi, že můžeme být první platformou, která má akreditaci Fair Tax v souladu s Global Multinational Business Standard. Zákazníci a dodavatelé využívající naši platformu i naši partneři si mohou být jisti, že etické řízení a vztahy jsou pro nás na prvním místě.“ 

Etické chování v oblasti daně z příjmu právnických osob je jen jedním z příkladů zodpovědného a udržitelného podnikatelského přístupu společnosti Unite ve svém poslání vytvořit ekosystém, síť a komunity se sdílením hodnot. Unite má také mechanismy pro kontrolu eticky pochybného chování. Patří mezi ně The Whistleblowing System, a také Code of Conduct for Business Partners. A také i jiné akreditace, jako například certifikát EcoVadis, pro posuzování a zlepšování udržitelnosti v hodnotovém řetězci.  

O nadaci Fair Tax Foundation 

Fair Tax FoundationNadace Fair Tax Foundation vznikla v roce 2014 a funguje jako neziskový sociální podnik. Její krédo: společnosti, které zákonně platí daně, by měly být odpovídajícím způsobem uznány. Kromě toho by se mělo zabránit negativní globální daňové konkurenci.

Akreditace Fair TaxAkreditační schéma Fair Tax je tzn. zlatou normou pro zodpovědné daňové chování. Usiluje podporovat a oceňovat organizace, které platí správnou částku daně z příjmu právnických osob ve správný čas a na správném místě. Daňové odvody jsou důležitou součástí širšího sociálního a hospodářského přínosu podniků, protože pomáhají ve společenstvích, ve kterých působí, zajišťovat hodnotné veřejné služby a budovat infrastrukturu, která připravuje půdu pro rozvoj. Mezi akreditované subjekty patří akciové společnosti kotované na burze, družstva, sociální podniky a velké soukromé podniky. V listopadu 2021 byla představena norma Fair Tax Global Multinational Business Standard, která poprvé umožňuje akreditovat nadnárodní společnosti se sídlem mimo Spojené království. https://fairtaxmark.net

Kontaktujte nás

Máte zájem o cenovou nabídku nebo odbornou analýzu? Náš tiskový tým Vám rád pomůže.