arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

4. CEE eprocurement Summit

Obstarávanie v turbulentných časoch

CEE e-procurement Summit

Konferencia o elektronickom obstarávaní CCE e-procurement Summit otvorila svoje dvere 28. marca 2023 a privítala odborníkov z oblasti obstarávania v strednej a východnej Európe. Podujatie, ktoré sa konalo v multifunkčnom komplexe X-bionic Sphere v Šamoríne, sa zúčastnilo približne 200 odborníkov v oblasti obstarávania. Prezentácie sa konali v dvoch konferenčných miestnostiach – Victory a Tuli.

Rečníci a účastníci panelovej diskusie sa podelili o svoje poznatky a poskytli cenné riešenia najnaliehavejších otázok týkajúcich sa elektronického obstarávania, pričom sa stretli so skvelou zostavou odborníkov zo ​7 krajín​​ – Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky.

Na tomto jedinečnom podujatí sme skúmali zložitosti trhovej nerovnováhy a cenovej volatility a predviedli sme, ako automatizácia a robotizácia procesov P2P môže spôsobiť revolúciu v našom odvetví, ako aj to, aký význam má digitalizácia v obstarávaní.

Podujatie otvoril viceprezident spoločnosti Unite pre predaj v strednej a východnej Európe Christoph von Lattorff, ktorý tiež predstavil hlavného rečníka Dr Marcella Vollmera. Nahliadol do budúcnosti dodávateľských reťazcov a obstarávania a zdôraznil nedávne výzvy, ktorým sa celý svet musel prispôsobiť – vojnu na Ukrajine a pandémiu koronavírusu s obrovskými dôsledkami. Hovoril tiež o možných rizikách, ktoré môžu vyplynúť z globalizácie a vzájomnej prepojenosti jednotlivých kontinentov. Koncepciu tzv. čiernej labute vysvetlil aj príkladmi z reálneho života.

Nakupovanie v čase krízy

Cenová volatilita v dodávateľských reťazcoch je problémom, ktorým sa svet obstarávania aktuálne zaoberá. Vďaka Christophovi von Lattorffovi a Robertovi Klembasovi (Unite) sme sa bližšie pozreli na cenu ako hlavný determinant pre kupujúcich najmä v dnešnej dobe, keď ceny často kolíšu v dôsledku neustále rastúcej miery inflácie. Riaditeľ obstarávania v spoločnosti Pro Care a.s. a Svet Zdravia a.s. Martin Repko ukázal, čo sa zmenilo vo svete obstarávania, porovnaním predkrízového obdobia a súčasnosti. Po tejto prezentácii predstavil Tomáš Veit (Asahi Breweries) úplne nový prístup s názvom Čarovný trojuholník – proces, platforma, ľudia (z angl. Magic Triangle – Process, Platform, People), ktorý je zameraný na zvýšenie kapacity obstarávania. Szymon Tochowicz (Eveneum) sa zameral na metódy, ako udržať pozitívny imidž obstarávania ako takého. Zdeněk Mikeš zo spoločnosti SAP sa sústredil na rozmanitosť v oblasti obstarávania – na jeden trh s množstvom pravidiel, pričom kládol dôraz na spôsoby spolupráce s dodávateľmi v celej EÚ v roku 2023.

Hrozby v energetickom sektore

Ceny energií sa neustále zvyšujú a tento negatívny trend nám bližšie opísal Attila Holoda zo spoločnosti Aurora Energy Kft., ďalej poskytol pohľad na súčasný stav a výzvy globálnej a európskej bezpečnosti dodávok energie – kde sme teraz a čo môžeme očakávať. Senior Category Manager zo spoločnosti Slovnaft (MOL) Peter Majtán sa podelil o svoje skúsenosti s trhovou nerovnováhou a zmierňovaním rizík so zameraním na ropný a plynárenský sektor.

Digitalizácia a robotizácia v obstarávaní

Dôležitosť digitalizácie v obstarávaní vyzdvihol Dr. Béla Zoltán Fekecs (MVM Network), ktorí verí, že práve digitalizácia je kľúčom pre úspešnú spoluprácu medzi nákupcami a dodávateľmi v dohľadnej budúcnosti.

Prínosom robotizácie a automatizovaných procesov sa neskôr vo svojich príspevkoch venovali ďalší dvaja odborníci na digitalizáciu v regióne strednej a východnej Európy – Michal Hradecký (NEOOPS) a Zdeněk Pytlíček (GasNet). Potom Jiří Špalek zo spoločnosti PROEBIZ predstavil účastníkom elektronizáciu a digitalizáciu tendrov.

Udržateľnosť, hospodársky výhľad a modelovanie scenárov

Pokiaľ ide o udržateľnosť, Bernadett Majdanicsová zo spoločnosti IKEA zhrnula opatrenia pre udržateľnosť a strategické kroky, ktoré spoločnosť podnikla na dosiahnutie 100 % elektrizácie a ekologizácie doručovacej služby pre všetkých svojich zákazníkov v roku 2025. Vlna prezentácií pokračovala hospodárskym výhľadom v regióne strednej a východnej Európy, ktorý predstavil riaditeľ výskumu v Raiffeisen Bank Hungary Zoltán Török.

V týchto neistých časoch môže byť modelovanie scenárov v obstarávaní veľmi užitočnou koncepciou na predpovedanie pravdepodobností budúcich scenárov. Mali sme možnosť sa s ním oboznámiť vďaka Zoltánovi Werleovi a Attilovi Gulyásovi (IFUA Horváth).

Dôležitú úlohu pri obchodných rokovaniach zohrávajú nielen možné scenáre, ale aj technika, ktorou komunikujeme. Martin Wiederman je v tom skutočný odborník a my sme mali tú česť vypočuť si jeho pragmatické odporúčania a praktické tipy.

Poobedňajšia panelová diskusia, ktorú moderovala Erika Mizun-Moller, viceprezidentka pre globálny marketing a značku Unite, bola príležitosťou pre Christel Constant, členku predstavenstva Unite, Tamása Gyömbéra z MOL a Miloša Olejníka z ESET, aby sa podelili o svoje názory na súčasný volatilný stav nákupu a naše meniace sa priority.
Záver

Dúfame, že ste mali veľmi interaktívny a pestrý deň, počas ktorého sme mohli odhaliť výzvy v oblasti elektronického obstarávania a odpovedať na všetky vaše otázky. Dúfame, že ste nadviazali cenné kontakty, ktoré by vám mohli byť na osoh v blízkej budúcnosti. Dovidenia o rok!

Tím CEE e-procurement Summit

Aftermovie z podujatia